Przedszkole

Program nauczania i zajęcia dodatkowe.

Przedszkole EduMontessori to miejsce stworzone z myślą o małych dzieciach. 

Tworzymy przestrzeń do rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem. W tym celu powstała IDEA BYCIA, autorska koncepcja stworzona przez Donatę Sulikowską,  współzałożycielkę Domu Edumontessori – Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Płocku. Chcemy razem stworzyć przyjazny świat dla dzieci i dorosłych. Wszyscy w społeczności pomagamy sobie  tworzyć bezpieczne więzi, kierując się dobrem, miłością i wewnętrznymi potrzebami. 

Program Wychowania Przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego realizowany w naszej placówce oparty jest na  zagadnieniach pedagogiki Marii Montessori. M. Montessori bardzo podkreślała konieczność i ważność zapewnienia dziecku swobody wyboru i rozwijania samodzielności myślenia. Program ten realizowany jest poprzez pracę wolną każdego dziecka  z pomocami dydaktycznymi.

Program obejmuje 8 podstawowych działów:

1.     życie codzienne i zasady grzecznościowe;

2.     sensoryka – kształcenie zmysłów;

3.     edukacja językowa;

4.     edukacja matematyczna;

5.     kultura;

6.     wychowanie przez sztukę;

7.     wychowanie religijne;

8.     muzyka i ruch.

 

Poszczególne działy realizowane są poprzez następujące zagadnienia:

1.          Materiał do ćwiczeń praktycznego życia jest odpowiedzią na naturalny pęd dziecka do aktywnego działania. Ćwiczenia z tego działu uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Częste powtarzanie czynności prowadzi do koordynacji i zharmonizowania gestów dziecka oraz wyuczenia się konkretnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, o innych i o otoczenie. Te aktywności zawierają wiele zadań, które dzieci obserwują jako naturalny element życia w domu: pranie, prasowanie, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, układanie kwiatów;

2.          Materiał sensoryczny wprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, umożliwia kształcenie podstawowych pojęć (np. duży/ mały), uczenie się na podstawie doświadczania. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów dzieci uczą się rozpoznawać i selekcjonować wrażenia. Robią to przez dotyk, wzrok, powonienie, smak, słuch i badając własności fizyczne otoczenia. Materiał sensoryczny rozwija umiejętności poznawcze (myślenie, porównywanie, kojarzenie) i koncentrację uwagi;

3.          Pomoce do edukacji językowej służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania,  pomagają zrozumieć poszczególne trudności językowe (np. dwuznaki, zmiękczenia). Język jest niezbędny do egzystencji człowieka. Środowisko Montessori dostarcza bogatego i precyzyjnego słownictwa. "Kiedy dzieci przychodzą do klasy w wieku ok. 3 lat, są obdarzone możliwością najprostszego wzbogacenia słownictwa, jakie nabyły podczas ich krótkiego życia i aby używać go inteligentnie, precyzyjnie i pięknie, stając się świadome jego własności nie dlatego, że je tego nauczono, ale dlatego, że pozwolono im na odkrycie i zbadanie tych własności samodzielnie” (M. Montessori);

4.          Materiał do edukacji matematycznej obejmuje naukę liczenia, wykonywania działań arytmetycznych, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji - geometrię i ułamki. Pomoce te pomagają dziecku zrozumieć matematyczne pojęcia przez pracę z konkretnymi zestawami;

5.          Pomoce z działu kultury ukazują dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci uczą się o innych kulturach przeszłych i obecnych, co pozwala zakwitnąć ich wrodzonemu szacunkowi i miłości do otoczenia, tworząc poczucie solidarności z globalną rodziną ludzką i światem natury;

6.          Wychowanie przez sztukę realizowane poprzez:

·      zajęcia artystyczne i plastyczne, a dla starszych dzieci plastyczno-techniczne,

·      wyjścia do muzeum,

·      zwiedzanie wystaw,

·      zajęcia teatralne w przedszkolu,

·      wyjazdy do kina,

·      słuchanie muzyki klasycznej,

·      uczestnictwo w innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta.

7.             Wychowanie religijne realizowane jest poprzez uczestnictwo starszych dzieci w religii oraz wychowanie dzieci w duchu wartości i tradycji chrześcijańskich. Nauka religii opiera się na założeniach Katechezy Dobrego Pasterza;

8.             Muzyka i ruch  realizowana w formie zajęć grupowych:

·      muzyczno - rytmicznych rozwijających koordynację ruchową, rozwój poczucia rytmu, ćwiczenia doskonalące grację i  koncentrację, naukę odtwarzania melodii, piosenek oraz gry na prostych instrumentach muzycznych,

·      ruchowych, w szczególności gimnastycznych, zapewniających dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. W ramach tych zajęć realizujemy edukację zdrowotną poprzez naukę zachowań zdrowotnych oraz zamiłowanie do aktywności ruchowej, w miarę możliwości jak najczęściej na świeżym powietrzu,

·      tanecznych - kształtujących  sylwetkę, poczucie własnego ciała, koordynację ruchową i wyczucie rytmu.

 

Naszą misją jest wsparcie rodziców
w wychowaniu dziecka.

Wychowujemy człowieka wolnego,
kochającego życie 
i w pełni wykorzystującego swój potencjał. 

 

"Każde dziecko jest wyjątkowe"  

Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma unikalne talenty, dlatego wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju i staramy się pielęgnować jego mocne strony. 

Montessori Edukacja - Empatyczna Komunikacja  

"Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych."
- Maria Montessori

Idea Bycia - autorska koncepcja powstała z połączenia metody Marii Montessori i NVC

Idea Bycia odkrywa nowy świat w edukacji. Pozwala dziecku iść własną drogą zgodnie z jego potencjałem, a dorosłemu pokazuje, jak być z drugim człowiekiem z empatią i akceptacją. Wychowujemy dziecko poprzez bycie z nim blisko, ale jednocześnie dając przestrzeń na rozwój samodzielności. Tworzymy i przygotowujemy tak otoczenie, żeby dziecko miało wszystkie przedmioty na wysokości wzroku, tak żeby były dostępne i ciekawe dla młodych ludzi.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.” Carl Rogers

Pokazujemy rodzicom, że budowanie bezpiecznych więzi opiera się na zaufaniu i przekonaniu o skuteczności komunikacji, w której dziecko radzi sobie ze stresem, odwołując się do rodzica, następnie się oddalając od niego, gdy się uspokoi. Człowiek jest tak skonstruowany, że do życia i do rozwoju potrzebuje dobrych i bezpiecznych relacji z ludźmi. 

Przedszkole EduMontessori: 

 • - rozwija samodzielność i wiarę we własne siły,
 • - wypracowuje szacunek do porządku i do pracy,
 • - zapoznaje ze sposobami na redukcję stresu i uczy uważności,
 • - uczy osiągać koncentrację nad wykonywanym zadaniem,
 • - uczy samokontroli, 
 • - uczy umiejętności współpracy,
 • - uczy szacunku do pracy innych,
 • - rozwija indywidualne uzdolnienia,
 • - uczy spontanicznej samodyscypliny,
 • - pomaga zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność dziecka,
 • - uczy podejmować decyzje i dokonywać wyborów,
 • - uczy życia w społeczeństwie poprzez grupy wielowiekowe.

"Dziś przygotowujemy do świata jutra."

motto placówek EduMontessori w Płocku