Przedszkole

Dlaczego dzieci wychowują się w grupach wielowiekowych ?

Dlaczego dzieci wychowują się w grupach wielowiekowych ?
Grupy wielowiekowe są naturalną grupą rówieśniczą, która towarzyszy dziecku podczas spacerów z rodzicami, czy zabaw na świeżym powietrzu. Grupa taka przypomina też rodzinę i pozwala dziecku rozwijać swoje kompetencje społeczne w naturalny sposób. Dzieci wzajemnie na siebie wpływają i w naturalny sposób się od siebie uczą, używając przy tym dziecięcego języka. 

Jak uczymy języka angielskiego ? 
Przedszkole bywa często pierwszym miejscem, gdzie dzieci mają bezpośredni kontakt z językiem angielskim. Sposób w jaki nauczyciel prowadzi zajęcia, decyduje o tym, jaką wiedzę przyswoi oraz będzie chciało przyswajać dziecko w przyszłości. W związku z tym, jako placówka, zdecydowaliśmy o wdrożeniu poniższych działań:
  • - raz w tygodniu, realizujemy "Dzień Angielski", kiedy to, do danej grupy oraz wychowawcy, dołącza nauczyciel, posługujący się jedynie językiem obcym;
  • - zajęcia z języka angielskiego, odbywają się codziennie i trwają ok. 15-20 minut;
  • - zakres słownictwa poznawanego przez dzieci na każdym etapie jest o wiele bogatszy niż zakłada podstawa programowa;
  • - dzieci mają możliwość samodzielnego odkrywania języka angielskiego, ucząc się go w procesie przyswajania, uczenia się, m.in. dzięki obecnym na salach pomocom językowym;
  • - umiejętność mówienia w języku angielskim rozwija się stopniowo w kontekście sytuacyjnym;
  • - zaczynamy naukę od prostych komunikatów, by po utrwaleniu przejść do bardziej zaawansowanych wypowiedzi.

Nasi uczniowie nabywają swobodę i otwartość w komunikowaniu się w języku angielskim m.in. dzięki możliwości słuchania tego języka w naturalnym kontekście sytuacyjnym.